Aktualności

Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
poniedziałek     godz.  13.00-13.30
środa                  godz. 10.00-11.00

dr Anita Gis
poniedziałek                godz. 11.30-13.00
sobota/niedziela         wg planu studiów zaocznych

dr Krzysztof Koc
wtorek       godz. 11.15-12.15
środa         godz. 13.00-13.30


Dyżury w semestrze letnim 2017/2018

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
poniedziałek     godz.  9.45–11.15

dr Anita Gis
poniedziałek   godz. 12.30–13.15
wtorek             godz. 11.30–12.30
sobota             wg planu studiów zaocznych

dr Krzysztof Koc
środa                godz. 11.15-12.15
czwartek          godz. 16.30-17.00


„Polonistyka.Innowacje” – półrocznik publikowany w formie elektronicznej na platformie pressto UAM – adres pisma: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi  Otwarty na współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi oraz szkołami wszystkich szczebli. Omawia problemy z zakresu dydaktyki szkolnej i akademickiej. Inspiruje do twórczego myślenia o edukacji.
Pismo przybliża zagadnienia literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp. Stara się integrować środowisko szkolne i akademickie. Podejmowane zagadnienia eksponują związek edukacyjnej empirii z jej refleksyjną generalizacją, co wynika ze swoistości dydaktyki jako nauki stosowanej.
W skład rady naukowej i redakcji wchodzą osoby współtworzące „Polonistykę” kierowaną w latach 1992-2014 przez prof. dr hab. Bożenę Chrząstowską. „Polonistyka.Innowacje” kontynuuje wypracowaną w tym okresie linię redakcyjną. Redaktor naczelną jest prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak.
Pismo wpisuje się w działania Humanistycznego Konsorcjum Naukowego Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja, integrując środowisko UJ i UAM.


Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
poniedziałek     godz.  15.00-16.00
środa                  godz. 9.00-9.30

dr Anita Gis
wtorek               godz. 11.30-13.00
sobota                wg planu studiów zaocznych

dr Krzysztof Koc
wtorek                godz. 9.30-10.00
środa                  godz. 11.15-11.45