Aktualności

Jubileusz 91 urodzin Profesor Bożeny Chrząstowskiej

7 stycznia 2020 roku radośnie świętowaliśmy DOSTOJNY Jubileusz 91. urodzin Profesor Bożeny Chrząstowskiej – założycielki Pracowni Innowacji Dydaktycznych, jej pierwszej Kierowniczki. O nastroju towarzyszącym nam w tym ważnym dniu świadczy wierszyk dedykowany naszej znakomitej Profesor Senior:

Wielkoliterowa  Ośmiozgłoskowa Oda Nawiasowa  Dwugłosowa

Dla  Największej  Profesorki
(choć  nie  najwyższego  wzrostu…),
Naszej  Uczonej  Nestorki
(najznakomitszej  –  po  prostu…),
Doktorów/-ek  Promotorki
(kilka  znanych  osób  w  świecie…),
Tej  Najlepszej  Redaktorki
(czasopisma,  książek  –  wiecie…),
Dyskusyj  Moderatorki
(gdyby  przyszło  co  do  czego…),
Podręczników  Konstruktorki
(znam  to  z  doświadczenia  swego…),
Dobrych  win  Degustatorki
(kilka  łyków  by  się  zdało…),
„Dwugłosu…”  takoż  Autorki
(trochę  się  już  poczytało…).

Dziewięćdziesiąt  jeden  lat!!!
Kawał życia,  życia  szmat…
Gdy  dodamy  dwa,  trzy,  cztery…,
Imprez  będzie  do  cholery!!!
Potem  pięć,  sześć,  siedem,  osiem… –
Zatrudni  się  dwie  gosposie,
Żeby  dziewięćdziesiąt  dziewięć
Obchodzić  bez  jakichś  tam  spięć!
Jednak  dziś  życzymy stówy!!!
To  dla  Bogumiły Mrówy!!!

PS Mała zagadka dla młodszych Koleżanek i Kolegów, Studentek i Studentów to rozszyfrowanie odwołania do niejakiej Bogumiły Mrówy…

Z wyrazami serdecznej wdzięczności,
Członkinie, Członkowie, Przyjaciółki i Przyjaciele
Pracowni Innowacji Dydaktycznych


IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Zapraszamy na IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej zatytułowany
Lekcja POLSKI(ego) ― praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku”, który odbędzie się w dniach 20 – 23 listopada 2019 r.

 

 

Program IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej i program warsztatów oraz dodatkowe informacje na stronie http://www.kongresdydaktyki2019.pl


Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
urlop naukowy

dr Anita Gis
środa               godz. 11.30–12.30
czwartek         godz. 10.30–11.15
sobota             wg planu studiów zaocznych

prof. UAM dr hab. Krzysztof Koc
wtorek             godz. 11.30-12.15
środa               godz. 11.30-12.15

prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis
poniedziałek    godz. 17.30-18.30


Stanowisko Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
w sprawie poparcia protestu nauczycieli


Dyżury w semestrze 2018/2019

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
czwartek          godz. 7.45–8.30
­czwartek          godz. 10.00 – 10.45

dr Anita Gis
poniedziałek   godz. 13.15–14.15
środa                godz. 11.30–12.30
niedziela          wg planu studiów zaocznych

dr Krzysztof Koc
środa                godz. 13.00-13.30
czwartek          godz. 10.00-11.15


Jubileusz 90. urodzin Pani Profesor Bożeny Chrząstowskiej

1 lutego 2019 roku świętowaliśmy w Sali Teatralnej naszego Wydziału PIĘKNIE DOSTOJNY Jubileusz 90. urodzin Profesor Bożeny Chrząstowskiej. Były przemówienia, prezentacja licznych osiągnięć Jubilatki, emisja archiwalnej audycji radiowej z udziałem przyjaciół i uczniów Bożeny Chrząstowskiej, a nawet… wiersze ku czci twórczyni poznańskiej szkoły dydaktyki polonistycznej.

Więcej… zob. Galeria

Medal Homini Vere Academico dla Pani Profesor Bożeny Chrząstowskiej

Z wielką radością informujemy, że założycielka naszej Pracowni i twórczyni poznańskiej szkoły dydaktyki polonistycznej decyzją uniwersyteckiej kapituły Profesor Bożena Chrząstowska otrzymała zaszczytny Medal Homini Vere Academico. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 31 stycznia 2019 roku w Gabinecie Rektora UAM.

Drogiej Pani Profesor – naszej Mistrzyni – serdecznie gratulujemy!

Więcej… zob. Galeria

Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
poniedziałek     godz.  13.00-13.30
środa                  godz. 10.00-11.00

dr Anita Gis
poniedziałek                godz. 11.30-13.00
sobota/niedziela         wg planu studiów zaocznych

dr Krzysztof Koc
wtorek       godz. 11.15-12.15
środa         godz. 13.00-13.30


Dyżury w semestrze letnim 2017/2018

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
poniedziałek     godz.  9.45–11.15

dr Anita Gis
poniedziałek   godz. 12.30–13.15
wtorek             godz. 11.30–12.30
sobota             wg planu studiów zaocznych

dr Krzysztof Koc
środa                godz. 11.15-12.15
czwartek          godz. 16.30-17.00


„Polonistyka.Innowacje” – półrocznik publikowany w formie elektronicznej na platformie pressto UAM – adres pisma: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi  Otwarty na współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi oraz szkołami wszystkich szczebli. Omawia problemy z zakresu dydaktyki szkolnej i akademickiej. Inspiruje do twórczego myślenia o edukacji.
Pismo przybliża zagadnienia literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp. Stara się integrować środowisko szkolne i akademickie. Podejmowane zagadnienia eksponują związek edukacyjnej empirii z jej refleksyjną generalizacją, co wynika ze swoistości dydaktyki jako nauki stosowanej.
W skład rady naukowej i redakcji wchodzą osoby współtworzące „Polonistykę” kierowaną w latach 1992-2014 przez prof. dr hab. Bożenę Chrząstowską. „Polonistyka.Innowacje” kontynuuje wypracowaną w tym okresie linię redakcyjną. Redaktor naczelną jest prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak.
Pismo wpisuje się w działania Humanistycznego Konsorcjum Naukowego Horyzonty i źródła nowej humanistyki. Język, literatura, kultura, edukacja, integrując środowisko UJ i UAM.


Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak
poniedziałek     godz.  15.00-16.00
środa                  godz. 9.00-9.30

dr Anita Gis
wtorek               godz. 11.30-13.00
sobota                wg planu studiów zaocznych

dr Krzysztof Koc
wtorek                godz. 9.30-10.00
środa                  godz. 11.15-11.45