Praktyki

Ogólne zasady organizacji praktyk, obowiązujący obieg dokumentacji związany z praktykami i inne wytyczne obowiązujące na naszym Wydziale znajduje się na stronie Wydziałowej WFPiK

 

Szczegółowe instrukcje praktyki w szkołach znajdują się na stronie ZDLiJP